Start

 


Stockholms Karosslack AB ligger i Västberga i Stockholms södra del.


Västberga är ett av de mest centralt belägna industriområdena i det moderna Stockholm , här finns alla sorters företag , och goda kommunikationer . 

Företaget är idag ett komplett bilskadecenter och strävar efter att så stor del som möjligt av reparationerna skall ske i egen regi .

 Vi håller oss i framkant när det gäller reparations- och lackeringsmetoder . Och väger alltid in miljöaspekter i vårt dagliga arbete .

Under senare år  har företaget genomgått en omfattande uppgradering med nyanskaffning av lackbox och uppfräschning av verkstadslokaler och parkeringar . 

Vi har återvinningsavtal med våra avfallshanterare, och hanterar allt avfall från anläggningen enligt de direktiv och avtal som finns i branchen.

 

Gör en anmälan